Kom onze producten zelf uittesten in onze Kunla Store in Kortrijk!

KUNLA logo
Zoek op
Zoek op

Algemene voorwaarden

Hieronder kan je onze algemene voorwaarden vinden.

Indien je bij ons een overeenkomst van onbepaalde duur afsluit (en dus zonder een vaste einddatum), dan kan je deze op elk moment opzeggen. Bij de opzeg moet je wel de opzegregels respecteren. Dit betekent dat je ons per e-mail moet laten weten dat je de overeenkomst wilt opzeggen (naar help@kunla.store) en dat er een opzegtermijn van twee maanden geldt. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, loopt voor maximaal twee jaar. Omvat de overeenkomst van bepaalde duur de verkoop van goederen en/of diensten, en is er afgesproken dat deze overeenkomst stilzwijgend zal worden verlengd als je niet tijdig opzegt, dan wordt deze overeenkomst een overeenkomst van onbepaalde duur vanaf de eerste automatische verlenging. Hierbij geldt opnieuw dat je deze steeds kan opzeggen, rekening houdend met de voormelde opzegregels- en termijn. De uiterste datum waarop je je als consument kan verzetten tegen een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst is 3 weken voor de verjaardag van het contract in kwestie.

 

Kunla International – Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Artikel   2 – Toepasselijkheid en voorwaarden

Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel   4 – Herroepingsrecht van de consument

Artikel   5 – Prijs

Artikel   6 – Betaling

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel   9 – Duur

Artikel 10 – Recupel

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12– Intellectuele eigendom

Artikel 13 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 14 – Workshops

Artikel 1        Identiteit van de verkoper

Algemene gegevens:

Bedrijfsnaam: Kunla International

Adres hoofdzetel: Spinnersstraat 10, 8510 Marke – Kortrijk (geen bezoekadres)

Emailadres: help@kunla.store

Ondernemingsnummer: 0771.547.502

BTW nummer: BE0771547502

EORI nummer: BE0771547502

Professioneel bankrekeningnummer: BE04733065824331

Artikel 2        Toepasselijkheid en voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand  gesloten met jou als klant. Bepaalde voorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt) en niet op ondernemingen. Dit wordt dan duidelijk vermeld.
 1. Wij leveren op heden enkel in de hele Europese Unie. Als je een leveringsadres in een ander land buiten de Europese Unie opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, moet een ouder of wettelijke voogd je bestelling plaatsen. Als we merken dat een minderjarige een bestelling heeft geplaatst, kunnen we deze bestelling alsnog weigeren.
 3. Je kan onze algemene voorwaarden steeds terugvinden op onze website. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden. Dit gebeurt uitdrukkelijk door het daartoe bestemde  vakje       aan      te

Na het plaatsen van je online bestelling bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging (of ten laatste bij de levering) een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je aan om dit altijd te doen.

 1. Als er naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor de bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, dan kan jij als consument altijd de voor jou meest voordelige tekst inroepen. Tussen ondernemingen hebben de bijzondere voorwaarden steeds voorrang.

Artikel 3        Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan vermelden we dit uitdrukkelijk in dat aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd zodat je een goede beoordeling kan maken van het aanbod. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is menselijk. Als we ons dus overduidelijk hebben vergist, zijn we niet verplicht om alsnog te leveren.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor jou als klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 1. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien klik je op afrekenen en kom je in de kassa terecht. Hier vul je je gegevens in voor het opmaken van je factuur, en kies je ook het adres van levering, en met welke methode we je pakje mogen leveren. Omdat we op heden geen fysieke winkels hebben, is de wijze van levering altijd verzending naar het door jou opgegeven adres. Bij de volgende stap krijg je nog een overzicht van je bestelling. Bij de laatste stap, betaling kies je de manier waarop je wenst af te rekenen, en ga je ook nog eens akkoord met deze algemene voorwaarden. Door op de knop “betalen” te drukken maak je je bestelling definitief, en wordt je geacht ervan op de hoogte te zijn dat dit een betaalverplichting inhoudt.
 2. De overeenkomst tussen ons komt pas tot stand zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart hebben ontvangen. Als de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Artikel 4        Herroepingsrecht van de consument

 1. Als je als consument goederen of diensten bij ons koopt, heb je 30 dagen lang het recht om te beslissen dat je de goederen of diensten niet wil houden. Deze termijn van 30 dagen gaat in vanaf de levering (voor de aankoop van goederen), dan wel vanaf het sluiten van de overeenkomst (voor de aankoop van diensten). Je kan je bestelling dan terugsturen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder dat je hiervoor een reden moet geven (de verzendkosten hiervoor betaal je zelf).

Voor ondernemingen geldt dit herroepingsrecht niet.

 1. Wens je als consument gebruik te maken van je herroepingsrecht, dan dien je dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons te melden.

Zo snel mogelijk, maar minstens binnen de 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst wenst te herroepen, moet je vervolgens het product naar ons terugsturen.

Je kan de goederen retourneren via de post of een koerier. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. We zullen aangeven wat de kostprijs hiervan is (of een raming maken, als dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend). Als de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden, sta je zelf in voor het vervoeren van de goederen naar het adres waar we de goederen verwerken.

Voor meer informatie over de procedure van retourneren, wat wel en niet geretourneerd kan worden, terugbetalingen en wat je kan verwachten, verwijzen we naar ons retourbeleid.

 1. We betalen je de volledige aankoopprijs terug binnen 14 dagen nadat we je bestelling hebben teruggekregen of nadat je hebt aangetoond dat je het product hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  De terugbetaling omvat de leveringskosten, tenzij je bij je bestelling een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering.

  De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je zelf hebt betaald. De terugbetaling kan enkel via een ander middel geschiedden, mits schriftelijk akkoord van jou als klant. De terugbetaling gebeurt kosteloos voor de consument.

 1. Tijdens de bedenktermijn na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden (zoals je in een winkel zou kunnen doen). Teruggestuurde goederen mogen bijvoorbeeld gepast, maar niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren, in de originele staat, indien mogelijk samen met de originele verpakking, en rekening houdende met onze instructies.

  Als je verder gaat dan nodig was om de eigenschappen van de goederen te kunnen beoordelen en het goed is hierdoor in waarde verminderd, dan kunnen we een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling.

Volgende goederen zijn zonder enig weerwoord uitgesloten van retour:

 • Geleverde goederen die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de consument, of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • Goederen die kunnen bederven, of beperkt houdbaar zijn.
 • Verzegelde goederen, die na levering geopend zijn en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen geretourneerd worden.
 • De geleverde goederen na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.
 • Digitale downloads, waarvan de download of het ter beschikking stellen startte met uitdrukkelijke toestemming van de consument en onmiddellijk plaatsvindt op een fysieke of digitale drager.
 1. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar help@kunla.store. Ook kan je een mail sturen naar help@kunla.store, met de vermelding van onderstaande gegevens. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. Als je geen bevestiging hebt gekregen na 48 uur neem dan zeker opnieuw contact op, want dan is er iets misgelopen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

– Aan Kunla International, Spinnersstraat 10, 8510 Marke – Kortrijk (geen bezoekadres), met mailadres help@kunla.store:

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ………………………………………………………………………………..

– Naam/Namen consument(en): …………………………………………………………………………………..

– Adres consument(en): ……………………………………………………………………………………………….

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum: …………………………………………………………………………………………………………………....

Artikel 5        Prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen we onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.
 1. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je bestelling definitief plaatst.

Artikel 6        Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Op heden aanvaarden we Bancontact, Visa, Mastercard/Maestro, Kunla credits/giftcards, Paypal, Ideal en Sofort.
 3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, maken wij gebruik van SSL technologie. SSL zorgt ervoor dat je transactiegegevens worden versleuteld en onleesbaar gemaakt wanneer ze worden verzonden via het internet. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7        Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle wettelijke voorschriften zoals deze bestaan op het ogenblik van je bestelling.
 2. Mocht het geleverde goed toch niet conform je bestelling zijn, dan heb je als consument recht op de wettelijke garantie van twee jaar. Dit betekent dat als je binnen de twee jaar na de levering van het goed een verborgen gebrek of defect ontdekt, je dit kosteloos door ons kan laten herstellen of vervangen.

Deze garantie geldt niet voor ondernemingen. In dat geval zijn de wettelijke regels omtrent verborgen gebreken van toepassing.

 1. Voor zover dit mogelijk en redelijk is heb je als consument de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel wanneer de kost voor herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de overeenkomst te eisen.
 1. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de garantieperiode van 2 jaar, wordt het geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij als verkoper het tegendeel kunnen bewijzen.

Artikel 8        Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd via een postpakket op het adres dat je hebt aangegeven bij je bestelling.
 2. Als de artikelen in stock zijn is de leveringstermijn maximum 30 dagen. Een schatting van de levertijd zie je bij elk product op de productpagina. Wanneer een artikel niet in stock is, dan kan je bij het product zien hoelang we schatten dat het duurt voor we het product tot bij jou kunnen krijgen. Deze tijdinschatting omvat productietijd die we nodig hebben om het product te laten maken en tot in ons magazijn te krijgen, tot en met de tijd die nodig is om het product naar jou te verzenden en te leveren. Deze tijden worden berekend met geografisch gebied België in gedachten. Na je bestelling houden we je op de hoogte van de verwachte levertijd en we leveren je het product zo snel mogelijk bij je af.
 1. Bovenstaande levertermijn (artikel 8, punt 2) is geldig, tenzij er een afwijkende leveringstermijn was aangegeven voor de bestelling. Afhankelijk van de omstandigheden kan het zijn dat het product niet kan geleverd worden binnen de levertermijn.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. We spreken dan samen met jou een nieuwe leveringstermijn af. Als wij ook deze tweede termijn niet halen, dan heb je recht op een terugbetaling in kunla credits/giftcards of in geld voor het door jou betaalde bedrag inclusief je verzendkosten.

Ten aanzien van ondernemingen gelden de opgegeven levertermijnen als loutere  middelenverbintenissen in onze hoofde. We zijn niet aansprakelijk in geval van laattijdige levering, tenzij indien de laattijdige levering uitsluitend te wijten is aan onze opzettelijke, bedrieglijke of zware fout.

 1. Leveringen gebeuren enkel op werkdagen, van maandag tot en met vrijdagen. De laatste levering worden meegegeven aan de bezorger om 11.00 in de morgen, tijdzone Brussel, Belgium. Bestellingen na dit uur, worden de dag erna verwerkt.
 1. Hoe het leveringsproces vorm krijgt hangt af van de koerier in kwestie.
 1. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan of beschadigd geraken in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden (zie artikel 4), ben jij verantwoordelijk voor het transport terug naar ons.
 1. Zichtbare gebreken moet je zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen na de levering melden. Maakt een foto van het gebrek, en stuur de foto met uitleg naar help@kunla.store. Dan kijken we samen voor een oplossing.

Als we het hebben over zichtbare gebreken denken we bijvoorbeeld aan goederen die tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld.

 1. We zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door onze transporteur. Onze aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan je aantoont dat je ze niet hebt ontvangen.

Artikel 9        Duur

 1. Heb je met ons een overeenkomst van onbepaalde duur gesloten (en dus zonder een vaste einddatum), dan kan je deze op elk moment opzeggen. Bij de opzeg moet je wel de opzegregels respecteren. Dit betekent dat je ons per e-mail moet laten weten dat je de overeenkomst wilt opzeggen (naar help@kunla.store) en dat er een opzegtermijn van twee maanden geldt.
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, loopt voor maximaal twee jaar.
 1. Omvat de overeenkomst van bepaalde duur de verkoop van goederen en/of diensten, en is er afgesproken dat deze overeenkomst stilzwijgend zal worden verlengd als je niet tijdig opzegt, dan wordt deze overeenkomst een overeenkomst van onbepaalde duur vanaf de eerste automatische verlenging. Hierbij geldt opnieuw dat je deze steeds kan opzeggen, rekening houdend met de voormelde opzegregels- en termijn.

Artikel 10      Recupel

 1. Wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Wij (en onze partners) zorgen ervoor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt.
 2. Wij benadrukken dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen die verouderd, kapot of op het einde van hun levensduur zijn, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van de gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen.

  Je hebt de mogelijkheid om dit afval af te geven bij een geschikt inzamelpunt.

Artikel 11      Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze contractuele verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten zolang de overmachtsituatie duurt, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Omdat er sprake is van overmacht zijn wij hierbij geen schadevergoeding verschuldigd aan jou.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 12      Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Door de aankoop van een product op onze website wordt het intellectuele eigendomsrecht dat op dit product niet overgedragen (tenzij uitdrukkelijk anders voorzien).

 1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 13      Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons die klacht neerleggen door ons op de hoogte te stellen via mail op help@kunla.store. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen en een passende oplossing voor te stellen om het probleem op te lossen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Als om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden in de eerste plaats worden teruggegrepen naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming zoals opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht.

  Bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

 3. Als consument heb je ook de mogelijkheid om het geschil buiten de rechtbank op te lossen. Je kan hiervoor terecht bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Zij is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Ze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit.
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie.

Artikel 14: Workshops

Kunla geeft ook betalende workshops. Eens je een workshop boekt, dan is de boeking definitief. Indien de annulatie van jouw kant komt is het herroepingsrecht waarvan hierboven sprake is niet van toepassing en kan er nooit sprake zijn van een terugbetaling van de gelden die werden betaald. Annulaties dienen steeds schriftelijk te gebeuren, via mail en de annulering dient bevestigd te worden door Kunla. Dit geldt zowel voor zakelijke, als particuliere klanten.

We kopen immers onze grondstoffen en dergelijke voor deze workshops ruim op voorhand aan, specifiek voor de workshops in kwestie. Aangezien de plaatsen beperkt zijn, kunnen we jouw geboekte plaats aan niemand anders meer aanbieden. Soms zijn er sprekers geboekt, of werken we samen met andere partners, die dan ook hun hele agenda moeten omgooien, en er al kosten gemaakt zijn.

Uiteraard kan het altijd zijn dat je door een situatie van overmacht de workshop niet kan bijwonen. In dat geval, neem je best contact op met help@kunla.store en kijken we voor een oplossing, zodat je een workshop op een ander moment kan bijwonen, of een alternatief van deze workshop, of kan je een cadeaubon krijgen om te spenderen in onze winkel of voor het boeken van een nieuwe workshop of de aankoop van andere Kunla producten (niet van toepassing op cadeaubonnen).

Indien de workshop wordt geannuleerd door overmacht (niet limitatieve lijst is: covid, rampen, brand aan de locatie, stormschade,…) of door een andere fout vanuit Kunla, dan is artikel 14 ook van toepassing.

Kunla aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de activiteit.